Aktuelnosti

12 Septembra, 2023

Posjeta profesora sa Poljoprivrednog fakulteta nagrađenim korisnicima projekta

Danas je obavljena terenska posjeta profesora iz oblasti poljoprivrede i stočarstva nagrađenim korisnicima sa područja opština Petrovac i Bosanski Petrovac, a u ponedeljak korisnicima iz opstine […]
12 Septembra, 2023

Štampanje promotivnih materijala

U narednom periodu projekta RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva očekuje nas štamparska izrada promotivnih materijala, u vidu majica i cegera, koji će biti podijeljena korisnicima projekta. […]
12 Septembra, 2023

Terenski monitoring korisnika projekta

U toku je monitoring korisnicima druge tranše projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”. Članovi projektnog tima i dalje vrijedno obilaze naše korisnike i prate tok realizacija […]
12 Septembra, 2023

Nabavka multifunkcionalnog uređaja za potrebe Help Desk-a

Za uspostavu i potrebe rada Help Desk-a projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva nabavljen je multifunkcionalni uređaj, koji će služiti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti projekta. Usluga […]
12 Septembra, 2023

Terenski obilazak korisnika projekta od strane akreditovanih profesora iz oblasti poljoprivrede i turizma

U toku je i monitoring od strane profesora iz oblasti poljoprivrede i turizma korisnicima projekta. Terenskim obilaskom, akreditovani stručnjaci iz oblasti poljoprivrede i turizma vrijedno obilaze […]
12 Septembra, 2023

Terenski monitoring utroška druge tranše novčanih sredstava

I dalje je u toku terenski obilazak članova projektnog tima korisnicima projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”. Korisnici projekta iz opština Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik […]
12 Septembra, 2023

Obilazak podržanih korisnika projekta

Privodimo kraju utrošak sredstava prve tranše nagrađenih kosrisnika projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”. Projektni tim je u posjeti našim vrijednim korisnicima, a kadrove obilaska na […]
12 Septembra, 2023

Monitoring utro[ka prve tran[e nov;anih sredstava projekta

Naši nagrađeni korisnici projekta RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva završavaju sa realizacijom utroška prve tranše novčanih sredstava, a korisnicima koji su završili realizaciju prve tranše, prebačena […]
13 Jula, 2023

Terenski monitoring nagrađenih korisnika projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”

Naši nagrađeni korisnici i dalje vrijedno rade na realizaciji poslovnih ideja i utrošku prve novčane tranše. Projektni tim je u obilasku korisnika zabilježio sljedeće kadrove. Nastavljamo […]
13 Jula, 2023

Terenski monitoring nagrađenih korisnika projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”

Naši nagrađeni korisnici projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva” su počeli pravdati utrošak prve tranše novčanih sredstava u skladu sa obavezama potpisanog Ugovora. Realizacije poslovnih ideja […]