Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske će (koristeći svoju institucionalnu ulogu i raspoložive baze podataka) identifikovati, informisati i animirati potencijalne korisnike, te učestvovati u promociji projekta kao atraktivne prilike za samozapošljavanje u ciljnoj regiji.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je Javna ustanova osnovana u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 30/10).

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je ključna organizacija na tržištu rada, ne samo kao posrednik u zapošljavanju i informacijama o tržištu radne snage, već i kao partner, pospješujući faktor, katalizator pune zaposlenosti i razvoja programa zapošljavanja.

Zavod posreduje između poslodavaca i nezaposlenih lica kako bi pružio pomoć nezaposlenima da u što kraćem roku nađu posao i prilagode svoje kvalifikacije i vještine zahtjevima na tržištu rada, kao i da im obezbjede odgovarajuću materijalnu sigurnost u periodu trajanja nezaposlenosti.

Misija Zavoda u dijelu pružanja usluga poslodavcima odnosi se na obezbjeđenje odgovarajućih ljudskih potencijala za uspješno poslovanje njihovih organizacija.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske čine centralna služba, šest filijala i 58 biroa.www.zzzrs.net