Kontakt
  Informacije:


  Udruženje GEA
  kralja Petra I Karađorđevića 107
  78 000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina
  e-mail: kartazaposao@gmail.com