Terenski monitoring nagrađenih korisnika projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”

Terenski monitoring nagrađenih korisnika projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”
13 Jula, 2023
Monitoring utro[ka prve tran[e nov;anih sredstava projekta
12 Septembra, 2023
Naši nagrađeni korisnici i dalje vrijedno rade na realizaciji poslovnih ideja i utrošku prve novčane tranše. Projektni tim je u obilasku korisnika zabilježio sljedeće kadrove.
Nastavljamo dalje!