Terenski monitoring korisnika projekta

Nabavka multifunkcionalnog uređaja za potrebe Help Desk-a
12 Septembra, 2023
Štampanje promotivnih materijala
12 Septembra, 2023
U toku je monitoring korisnicima druge tranše projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”. Članovi projektnog tima i dalje vrijedno obilaze naše korisnike i prate tok realizacija njihovih poslovnih ideja. U prilogu, terenski zapisi naših korisnika.