JU “Turistička organizacija opštine Ribnik”

JU „Turistička organizacija opštine Ribnik“ osnovana je dana 27.09.2019. godine. Osnovne funkcije koje obavlja Turistička organizacija opštine Ribnik su:

  • promocije turizma opštine za turistička područja (turističke regije),
  • unaprijeđivanja i promocije izvornih vrijednosti opštine, kao što su tradicija, običaji etnološko blago,
  • stvaranja pretpostavki za valorizaciju turističkih resursa opštine,
  • saradnje i koordinacije sa privrednim subjektima koji obavlja turističku djelatnost ili ostale djelatnosti koje su direktno ili indirektno povezane sa turističkom djelatnošću, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i njegove promocije u okviru strategije razvoja Republike i opštine,
  • promocije i organizovanje kulturnih, umjetničkih, sportskih i drugih skupova i manifestacija koje doprinose razvoju turističke ponude opštine,
  • podsticanja razvoja područja opštine koja nisu uključena ili su nedovoljno uključena u turističku ponudu opštine,
  • podsticanja i organizovanja aktivnosti usmjerenih na zaštiti i održavanju kulturno-istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,

Turistička organizacija opštine Ribnik će kroz projekat RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva predstavljati resurni centar za podršku korisnicima projekta u cilju realizacije njihovih preduzetničkih inicijativa iz oblasti poljoprivrede, turizma i kućne radinosti.