Posjeta profesora sa Poljoprivrednog fakulteta nagrađenim korisnicima projekta

Štampanje promotivnih materijala
12 Septembra, 2023
Studijska posjeta Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje u Livnu
12 Septembra, 2023
Danas je obavljena terenska posjeta profesora iz oblasti poljoprivrede i stočarstva nagrađenim korisnicima sa područja opština Petrovac i Bosanski Petrovac, a u ponedeljak korisnicima iz opstine Ribnik.
Više o tome pogledajte u prilozima koji slijede.