Monitoring utro[ka prve tran[e nov;anih sredstava projekta

Terenski monitoring nagrađenih korisnika projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”
13 Jula, 2023
Obilazak podržanih korisnika projekta
12 Septembra, 2023
Naši nagrađeni korisnici projekta RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva završavaju sa realizacijom utroška prve tranše novčanih sredstava, a korisnicima koji su završili realizaciju prve tranše, prebačena je i druga tranša novčanog granta, te s tim u vezi vrijedno rade na realizaciji konačne poslovne ideje. Terenskim obilaskom članovi projektnog tima, vrše uvid u dosadašnji tok realizacije nagrađenih korisnika.