O projektu

POLJOPRIVREDA I AGROTURIZAM KAO ŠANSA ZA POSAO

Lokalno partnerstvo Petrovac

Na području devet opština sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, lokalno partnerstvo Petrovac će stvaranjem jedinstvenog preduzetničkog ekosistema omogućiti sticanje preduzetničkih vještina i direktnu finansijsku podršku za registraciju i vođenje biznisa za žene i lica starija od 50 godina u okviru projekta „Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao“, koje u iznosu od 349.849 maraka finansira Evropska unija u okviru projekta EU4Busines – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju.

Kombinacija tradicionalnih elemenata poljoprivrede i turizma poput proizvodnje autohtonih poljoprivrednih proizvoda, izrade rukotvorina, očuvanja običaja i tradicije i savremenih načina poslovanja i prodaje u ruralnim područjima čine ovaj projekat inovativnim. Značajno je naglasiti da se projekat zasniva na međuopštinskoj i međuentitetskoj saradnji kako bi se kroz efekte sinergijskog djelovanja što bolje predstavile i iskoristile komparativne prednosti geografskog područja sjeverozapada BiH u sektorima poljoprivrede i turizma.

Kroz organizaciju preduzetničkih obuka u oblasti poljoprivredne proizvodnje i agroturizma edukovati će se više od 100 korisnika projekta od kojih će najmanje 20 korisnica registrovati vlastiti biznis u sektoru poljoprivrede i agro-turizma i dobiti podršku u iznosu do 10.000 KM. Krajnjim korisnicima biće omogućeno stvaranje održivog izvora prihoda potpisivanjem ugovora o otkupu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa jednim od članova partnerstava - PZ „Klekovača“ i preduzeće „Čardaklije“ koji će biti promovisani kao dio turističke usluge razvojem novih promotivnih instrumenata.

Ovaj projekat je zasnovan na rezultatima prethodnih zajedničkih inicijativa opština Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik, te Poljoprivredne zadruge „Klekovača“ i Udruženja „GEA“ (u partnerstvu sa zavodima za zapošljavanje, obrazovnim institucijama i privatnim sektorom), a aktivnu ulogu u sprovođenju projekta imaju Turistička organizacija opštine Petrovac Drinić, etno-selo „Čardaklije“, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Banja Luka College i JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.