Link sa prijavnim obrascem projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”

RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva
3 Novembra, 2022
Najava Info-dana po projektnim opštinama
26 Januara, 2023
U proteklom periodu obavljene su i prve radne aktivnosti na novom projektu RAG”Vaša karta za svijet preduzetništva”. Naime, završena je administrativna obaveza potpisivanja Protokola o saradnji, te su isti potpisali Udruženje GEA, kao aplikant projekta, te opštine Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik, zatim Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci, Seosko domaćinstvo “Čardaklije”, te turističke organizacije opština Ribnik i Petrovac kao koaplikanati. Održan je i prvi sastanak projektnog tima u Seoskom domaćinstvu “Čardaklije”, a kao rezultat rada pripremljen je prijavni obrazac koji će biti dostupan u elektronskoj varijanti, a isti ćete moći preuzeti i u naprijed pomenutim ustanovama ili institucijama u štampanom obliku. Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja u vezi sa ispunjavanjem prijavnog obrasca, možete kontaktirati terenske službenike sa kontakt podacima u prijavnom obrascu.
U prilogu objave možete preuzeti link sa prijavnim obrascem: