RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva

Pridružite nam se i uzmite vašu kartu za svijet preduzetništva!
3 Novembra, 2022
Link sa prijavnim obrascem projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”
26 Januara, 2023
Poštovani pratioci naše Facebook stranice Lokalno partnerstvo Petrovac,
U proteklom periodu na ovoj Facebook stranici mogli ste da pratite sve aktivnosti i rezultate projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”. Naime, Lokalno partnerstvo Petrovac je tokom prethodno pomenutog projekta osnažilo saradnju sa susjednim opštinama Bosanski Petrovac i Ribnik, te je kao rezultat rada imalo jačanje RAG-a, kao regionalne tačke za promociju i podsticanje preduzetništva na području opština Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik. U narednom periodu na istoj stranici biće prikazivana obaviještenja i radne aktivnosti novog projekta, pod nazivom RAG”Vaša karta za svijet preduzetništva”. EU4Business Recovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom Covid-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta: podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis. Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona evra i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP I ILO.
Uskoro očekujte više informacija.
Projektni tim