Verifikacija treće tranše novčanih sredstava projekta

Studijska posjeta Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje u Livnu
12 Septembra, 2023
Gostovanje Nede Pinezića na području podržanih opština projekta
12 Septembra, 2023
Počela je verifikacija utroška treće tranše novčanih sredstava korisnika projekata RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva
U toku je i terenski obilazak korisnika od strane naših članova projektnog tima. U prilogu, slike sa terena