Održan treći sastanak regionalne akcione grupe za zapošljavanje

Zvanična rang lista nagrađenih kandidata projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”
25 Maja, 2023
Terenski monitoring nagrađenih korisnika projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”
13 Jula, 2023
Dana, 2. juna 2023. godine u hotelu “Jelena” u Banjoj Luci, održan je treći sastanak Regionalne akcione grupe za zapošljavanje. Ovom prilikom održana je i radionica na temu “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u BiH za pružanje podrške razvoju poljoprivrede i sela”. Radionicu je vodio dr Miljan Erbez, a istoj su prisustvovali članovi RAG-a.