Održan drugi sastanak Regionalne akcione grupe za zapošljavanje

Uspješan završetak ciklusa SIYB i specijalističkih obuka u opštinama Ribnik, Bos. Petrovac i Petrovac
3 Marta, 2023
Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva projekta
25 Maja, 2023
Dana, 28.02.2023. godine održan je drugi sastanak Regionalne akcione grupe za zapošljavanje u seoskom domaćinstvu “Čardaklije”, u Bosanskom Petrovcu. Teme sastanka su bile osvrti na prethodne projektne aktivnosti sa posebnim akcentom na preduzetničku i specijalističku obuku, zatim na usaglašavanje teksta Javnog poziva za podnošenje poslovnih planova i definisanje kriterija i uslova za njihovu selekciju kroz Pravilnik o kriterijumima za odabir korisnika i načinu pružanja podrške za početak i razvoj poslovanje. Ovom prilikom direktorici Turističke organizacije opštine Ribnik, Svjetlani Elez uručen je laptop u svrhu jačanja resursnog centra za turizam opštine Ribnik.
U narednim danima očekuje nas objava Javnog poziva za dostavljanje biznis planova, te nas stoga aktivno pratite.