Dodjela certifikata za najbolje polaznike projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”

Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva projekta
25 Maja, 2023
Obavještenje o produženju Javnog poziva “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”
25 Maja, 2023
Dana, 18 i 19.3.2023. godine u opštinama Ribnik i Bosanski Petrovac uručeni su certifikati za najbolje polaznike preduzetničke i specijalističke obuke u okviru projekta RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva.
Prilikom dodjele certifikata održana je i konsultacija kandidata sa certifikovanim SIYB trenerom u vezi sa izradom biznis plana.
Naime, projekat EU4Business Recovery se aktivno realizuje uz finansijsku podršku Evropske Unije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke a zajednički ga provode GIZ, ILO i UNDP.
U toku je i Javni poziv projekta za dostavljanje biznis planova iz oblasti poljoprivrede, turizma i kućne radinosti, a isti će biti otvoren do 28.3.2023. godine. Okončanjem Javnog poziva, biće odabrano najboljih 20 biznis ideja sa područja opština Bosanski Petrovac, Petrovac i Ribnik a isti će biti novčano podržani.
Cilj ovakvih projekata je edukacija prijavljenih kandidata za pisanje biznis planova, te podrška u plasmanu proizvoda i usluga, kao i obezbjeđenje novčane podrške u iznosu do 9.100,00 KM za najbolje polaznike.