Realizacija info dana u opštini Petrovac

Najava održavanja info dana u opštini Petrovac
3 Marta, 2023
Obavještenje o roku za dostavljanje prijava na projekat RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva
3 Marta, 2023
Treća info-sesija projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva” je održana u opštini Petrovac.
Građani opštine Petrovac su izrazili veliku želju u učestvovanju realizacije navedenog projekta. Svoju zainteresovanost iskazaće u obukama koje nam slijede.
O svim budućim koracima bićete blagovremeno obaviješteni.