Najava termina održavanja specijalističke obuke u opštini Ribnik

Najava termina održavanja SIYB obuke u opštini Petrovac
3 Marta, 2023
Najava termina održavanja SIYB obuka u opštini Bosanski Petrovac
3 Marta, 2023
✅Budući da je sutra poslednji dan SIYB obuka u okviru projekta “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva” koje ćemo realizovali u opštini Ribnik, sada najavljujemo nove, specijalističke obuke koje će sprovesti Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a raspored predavanja je sljedeći:
✅Opština Ribnik:
📍 26.12.2022. 📖Tema: povrtlarstvo, prof.dr Vida Todorović
📍 27.12.2022. 📖Teme: stočarstvo (mljekarstvo) i ribarstvo, prof. dr Božo Važić i prof. dr Nebojša Savić
📍 28.12.2022. 📖 Tema: pčelarstvo, prof. dr Goran Mirjanić
📍 29.12.2022. 📖 Tema: ratarstvo, prof. dr Vojo Radić
📍 23.01.2023. 📖 Teme: agroturizam i marketing u poljoprivredi, prof. dr Željko Vaško i prof. dr Aleksandar Ostojić
✅ Specijalistička obuka će se i dalje odvijati u prostorijama Kulturno-sportskog centra u Previji, a prvi dan predavanja počinje u ⏰10.00 časova.