Realizacija Info-dana u opštini Ribnik

Najava održavanja info-dana u opštini Ribnik
26 Januara, 2023
Najava održavanja info dana u opštini Petrovac
3 Marta, 2023
📌Drugi info-dan je realizovan u opštini Ribnik.
U prepunoj sali Skupštine opštine Ribnik zainteresovani kandidati su informisani o mogućnostima koje pruža projekat “RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva”. Članovi projektnog tima su održali informativnu prezentaciju, a
kandidati će svoje poslovne ideje moći da usmjere u oblasti poljoprivrede, turizma i kućne radinosti. Dodatni podstrek i motivaciju su im pružili i podržani kandidati sa prošlogodišnjeg projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”, koji su danas izložili svoja iskustva i ideje.
Sutrašnji info-dan je zakazan u opštini Petrovac, a sve kandidate još jednom podsjećamo da prijave na projekat mogu dostaviti u nadležne službe opština do 21.11.2022. godine.