Nove prilike za nezaposlene i mlade Bosanskog Petrovca, Petrovca i Ribnika

Najava Info-dana po projektnim opštinama
26 Januara, 2023
Najava održavanja info-dana u opštini Bosanski Petrovac
26 Januara, 2023
Danas smo u emisiji “Da vas podsjetimo” ugostili predstavnike opština Bosanski Petrovac i Petrovac-Drinić, Mirelu Tešnjak i Bojana Ćulibrka koji su nam govorili o projektu koji za cilj ima ohrabriti mlade ljude, nezaposlene i sve one koji imaju ideju za pokretanje vlastitog biznisa.
Telefonskim putem smo razgovarali i sa gospođom Jesenkom, koja nam je rekla nešto više o projektu EU 4 Biznis Recovery.
U okviru ove emisije možete dobiti sve bitne informacije, kao i putem Info dana koji će se u našoj Opštini organizovati, 9.11.2022. godine u 12 sati.