Finansijska kontrola projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”

Rang lista kandidata koji su osvojili podsticajna sredstva u okviru projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
12 Marta, 2021
Zajednička fotografija nagrađenih korisnika projekta
3 Novembra, 2021

Dana, 12.06.2021. godine u prostorijama opštine Petrovac, upriličen je doček delegacije Međunarodne organizacije rada (ILO). Sastanak delegacije i članova projektnog tima, započeo je u 10.00 časova, a cilj sastanak je bio finansijska kontrola projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”. Ova kontrola se od strane ILO-a trebala ranije organizovati, ali iz dobro poznatih razloga pandemije virusa COVID 19, prolongirana je za ovaj mjesec. O svim sljedećim projektnim aktivnostima bićete blagovremeno obaviješteni.