Poljoprivredna zadruga „Klekovača”

PZ „Klekovača“ će predstavljati resursne centre i isturene tačke za podršku korisnicima projekta u cilju realizacije njihovih preduzetničkih incijativa u oblasti poljoprivrede i agroturizma. PZ „Klekovača“ će podržati uključivanje poljoprivrednih preduzetnika u postojeći poljiprivredno-prehrambeni lanac vrijednosti kroz pružanje stručne obuke i pomoći, sklapanje kooperantskih ugovora, otkup i preradu proizvoda i plasiranje finalnih proizvoda distributerima.

Poljoprivredna zadruga Klekovača sa p.o. iz Drinića je osnovana u junu 2015. godine sa ciljem da izgradi kanal za plasman poljoprivrednih proizvoda od proizvođača sa područja Petrovca i okolnih opština sa jedne strane, kao i da stvara dobit za nesmetan razvoj zadruge i zadrugare. Zadrugu čine 6 mladih ljudi- zadrugara i 16 kooperanta, koji sa svojim sinergijskim radom doprinose razvoju lokalne poljoprivrede i same zadruge.

Zadruga svoje proizvode trenutno plasira na tržište banjalučke regije, koja pokazuje veliki potencijal za dalje širenje kao i RS i BH tržište. S toga je domaća tražnja poljoprivrednih proizvoda prepoznata kao okosnica daljeg razvoja dok se ne stvori dovoljna kritična masa proizvoda za izvoz. Asortiman naše zadruge čini tri vrste integralnog brašna i više proizvoda iz kategorije “zdrava hrana“. Poljoprivredna zadruga posluje u skladu sa zahtjevima i obavezama tržišta, čime je zagarantovan vrhunski kvalitet naših proizvoda.

Poljoprivrednu zadrugu u proizvodnim, prodajnim, administrativnim i upravljačkim strukturama sačinjava 6 osoba.

pzklekovaca.com/