Banja Luka College

Banja Luka College će učestvovati u implementaciji programa kombinovane obuke. BLC (partner u implementaciji prethodnog projekta podržanog od strane LEP projekta) će pokriti temu marketinga u poljoprivredi i turizmu.

Tokom projekta Banja Luka College će pružati i savjetodavnu podršku direktnim korisnicima te vršiti transfer znanja prema članovima RAG-u kako bi ovi mogli preuzeti buduću mentorsku ulogu.

www.blc.edu.ba