Predavanja sa obuka projekta "Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao"

Predavanja sa obuka projekta "Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao"