RAG”Vaša karta za svijet preduzetništva” – obrazac

Pridružite nam se i uzmite vašu kartu za svijet preduzetništva!
3 Novembra, 2022
Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao
3 Novembra, 2022
U proteklom periodu obavljene su i prve radne aktivnosti na novom projektu RAG “Vaša karta za svijet preduzetništva”. Naime, završena je administrativna obaveza potpisivanja Protokola o saradnji, te su isti potpisali Udruženje GEA, kao aplikant projekta, te opštine Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik, zatim Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci, Seosko domaćinstvo “Čardaklije”, te turističke organizacije opština Ribnik i Petrovac kao koaplikanati. Održan je i prvi sastanak projektnog tima u Seoskom domaćinstvu “Čardaklije”, a kao rezultat rada pripremljen je prijavni obrazac koji će biti dostupan u elektronskoj varijanti, a isti ćete moći preuzeti i u naprijed pomenutim ustanovama ili institucijama u štampanom obliku. Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja u vezi sa ispunjavanjem prijavnog obrasca, možete kontaktirati terenske službenike sa kontakt podacima u prijavnom obrascu.
U prilogu objave možete preuzeti link sa prijavnim obrascem: