Sastanak projektnog tima u opštini Ribnik

Dan Mladih
20 Septembra, 2021
Snimanje životnih priča u opštini Petrovac i Bosanski Petrovac
20 Septembra, 2021
U petak, 27.08.2021. godine na lokalitetu restorana “Komuna” u Ribniku, održali smo sastanak Projektnog tima projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”. Teme sastanka su bile osvrti na dosadašnje urađene aktivnosti, podjele podsticaja našim nagrađenim korisnicima i realizacija njihovih životnih priča. Nakon toga za članove projektnog tima organizovana je obuka od strane trenera Dragana Mišića, koja se odnosila na predstavljanje modela koordinacije zajedničkih politika i mjera u sferi zapošljavanja i pripreme strateških i akcionih planova za razvoj preduzetništva i ljudskih potencijala. Obuka će se nastaviti i na našem narednom sastanku, koji će biti upriličen u septembru.