Održan sastanak Projektnog tima

Finansijska kontrola projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
13 Jula, 2021
Dan Mladih
20 Septembra, 2021

Protekog vikenda Projektni tim našeg projekta odrzao je XXIV sastanak po redu.Teme istog su bile buduće aktivnosti na projektu “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”, a koje se ogledaju u organizaciji sljedećeg sastanka RAG-a (Regionalne akcione grupe za zapošljavanje) i obuke članica i članova RAG-a, koja će se ticati funkcionisanja lokalnih partnerstava, kao i organizovanje završnog promotivnog događaja našeg projekta, a tokođe i skorašnjeg organizovanja revizije projekta. Svakako,sve aktivnosti vezane za nas projekat pratite putem ove FB stranice, a tako i rad našeg Projektnog tima.