Održan peti sastanak RAG-a u okviru projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”

Priručnici “Kako unaprijediti poslovanje” za najbolje polaznike
21 Aprila, 2021
Sastanak projektnog tima
11 Maja, 2021
U prostorijama Lovačke kuće “Veliko vrelo”, održan je peti sastanak RAG-a u okviru projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”. Cilj sastanka su bile dosadašnje realizovane aktivnosti projekta, kao i budući koraci o kojima ćete biti blagovremeno obaviješteni.
Projektni tim