Obavještenje za potpisivanje ugovora

Obavještenje
15 Marta, 2021
Obavještenje u vezi sa ugovorima za projekat
5 Aprila, 2021
Članovi Projektnog tima ovom prilikom se još jednom zahvaljuju svim kandidatima na prijavama za učešće u Programu podrške samozapošljavanju kroz finansiranje najboljih poslovnih planova. Takođe, želimo se posebno zahvaliti članovima Komisije za ocjenu poslovnih planova koji su imali zaista težak zadatak da ocijene i rangiraju 53 pristigla poslovna plana. O kvalitetu poslovnih planova i nijansama u odlučivanju najbolje govori činjenica da je razlika u ukupnom bodovnom saldu između pojedinih kandidata bila manja od pola boda. S tim u vezi želimo napomenuti da u skladu sa uslovima iz Pravilnika o kriterijima za odabir korisnika i načinu pružanja podrške za početak i razvoj poslovanja prvih dvadeset rangiranih kandidata stiče pravo na podsticajna sredstva koja mogu biti utrošena isključivo za registraciju poslovanja te nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, u skladu sa prethodno pripremljenim poslovnim planom i uslovima pojedinačnih ugovora koji će biti sa njima potpisani. Ukoliko neki od prvorangiranih kandidata ne ispuni uslove za dodjelu sredstava ili prekrši uslove ugovora, pravo na podsticajna sredstva stiče sljedeći kandidat sa rang liste. Očekuje se da će ugovori o dodjeli sredstava sa prvorangiranim kandidatima biti potpisani do kraja ovog mjeseca.
Projektni tim