Obavještenje

Rang lista kandidata koji su osvojili podsticajna sredstva u okviru projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
12 Marta, 2021
Obavještenje za potpisivanje ugovora
22 Marta, 2021
Poštovani kandidati,
Ukoliko smatrate da ste na bilo koji način oštećeni ili nezadovoljni rezultatima bodovanja ovog projekta, svoje primjedbe i žalbe možete uputiti isključivo putem imejla na adresu: lanzaposao@gmail.com
Projektni tim će razmotriti Vaše žalbe i poslaće Vam odgovor u roku od nekoliko dana. Do tada, još jednom vas podsjećamo na uslove učešća na projekat i na kriterijume bodovanja vaše poslovne ideje.
Projektni tim