Raspored izlaganja usmenih prezentacija po opštinama

Sastanak Projektnog tima i Komisije za bodovanje biznis planova
9 Februara, 2021
Usmeno izlaganje poslovnih planova u opštini Ribnik
22 Februara, 2021

Usaglašena je satnica i termini usmenih izlaganja po opštinama. Intervju u opštini Ribnik će se sprovoditi u sali za sastanke u zgradi opštine, a u opštini Šipovo takođe u zgradi opštine u kancelariji broj 26, dok će se intervju u opštini Petrovac-Drinić sprovoditi u sali Skupštine opštine u zgradi opštine.