Održan lV sastanak RAG-a

Nabavka ljuštilice za žitarice za zadrugu “Klekovača” u sklopu projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
8 Januara, 2021
Održan sastanak RAG-a
9 Februara, 2021

U utorak i srijedu u prekrasnom ambijentu seoskog domacinstva “Čardaklije” odrzan je IV satanak RAG-a (Regionalne akcione grupe za zapošljavanje) čija tema je bila okončani Javni poziv za podnošenje biznis planova korisnika i skoriji početak same ocjene planova i ispunjenosti opštih uslova prijavljenih kandidata.Takodje, oba dana na istom lokalitetu održan je i dvodnevni trening za članove RAG-a pod rukovodstvom trenera Roberta Dacešina na temu “Digitalni marketing u turizmu”. Cilj je bio da se podignu kapaciteti RAG-a u pogledu promocije turizma i turističkih kapaciteta projektnog područja putem modernih tehnologija.