Obavještenje o pristiglim poslovnim planovima za projekat “Poljoprivreda i agroturizam koa šansa za posao”

Javni poziv projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao” zvanično završen
Decembar 22, 2020
Nabavka ljuštilice za žitarice za zadrugu “Klekovača” u sklopu projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
Januar 8, 2021
📍Javni poziv projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao” je uspješno okončan, a rezultat toga su i vaše dostavljene prijave. Obavještavamo Vas da je na našu adresu pristiglo ukupno 58 vaših poslovnih planova. Pred nama je sada administrativni dio posla u vezi sa ispunjenosti opštih uslova prijavljenih kandidata, te će nakon toga Komisija pristupiti bodovanju vaših poslovnih planova. Svakako ćete i dalje biti informisani o svim idućim koracima.📍
📎Projektni tim Vam želi srećne nastupajuće praznike!