Prijave na Javni poziv projekta poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao

Podjela certifikata za najbolje polaznike projketa
3 Novembra, 2020
Produžen rok za dostavljanje poslovnih planova
30 Novembra, 2020
?Podsjećamo Vas da je još uvijek u toku #javnipoziv u okviru projekta #poljoprivredaiagroturizamkaosansazaposao kojim se u okviru #EU4Business projekta pruža podrška razvoju preduzetništva i samozapošljavanju ranjivih kategorija. Sve informacije vezane za uslove učešća i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na našem sajtu kartazaposao.com ???