Održan treći sastanak Rag-a u okviru projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”

Prilog-intervju iz opštine Šipovo
17 Septembra, 2020
Prilog utisaka iz opštine Petrovac
22 Septembra, 2020

U petak, 18.09.2020. godine održan je treći sastanak Regionalne akcione grupe za zapošljavanje, u okviru projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”. Sastanak je u održan u ambijentu Lovačke kuće “Veliko vrelo” u Petrovcu. Cilj sastanka je bio pregled dosadašnjih urađenih aktivnosti koje su se odnosile na obuke učesnika projekta za realizaciju poslovnih ideja u oblasti poljoprivrede i turizma, te usaglašavanje Javnog poziva za ocjenu biznis planova. Između ostalog, ovaj sastanak je bio prilika da članovi ove grupe odaberu teme i oblasti za specijalističku obuku i jačanje internih kapaciteta ovog projektom uspostavljenog tijela.