Najava predavanja gostujućih profesora u opštini Ribnik

Prilog sa petodnevne obuke u opštini Ribnik, kao i dio predavanja gostujućih profesora u opštini Petrovac
24 Augusta, 2020
Prilozi sa novih obuka u opštinama Petrovac, Ribnik i Šipovo
24 Augusta, 2020

?Danas završavamo petodnevni ciklus obuka koji smo realizovali u opštini Ribnik. Takođe najavljujemo i nova predavanja gostujućih profesora iz Banja Luke, koje ćemo takođe organizovati u opštini Ribnik. ✅U periodu od 24.08 do 29.08. profesori sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke održaće predavanja sa sljedećim temama: poljoprivredna proizvodnja za potrebe tržišta i djelovanje individualnih poljoprivrednih proizvođača u okviru uspostavljanja lanaca vrijednosti, kao i pružanje usluga smještaja u seoskim domaćinstvima i izradu turističkih proizvoda. ✅Drugi dio obuka će se realizovati u saradnji sa Banja Luka College-om od 31. 08 do 01.09. a teme se odnose na marketing u poljoprivredi i agroturizmu sa naglaskom na promociju i kanale prodaje. Podsjećamo da su naši kandidati u obavezi da dolaze na predavanja u skladu sa temom interesovanja.