Najava novih obuka u opštini Petrovac

Početak nove obuke u opštini Ribnik
13 Augusta, 2020
Najava petodnevnih obuka u Šipovu
24 Augusta, 2020

?Danas završavamo petodnevni ciklus obuka koji smo realizovali u opštini Petrovac. Takođe najavljujemo i nova predavanja gostujućih profesora iz Banja Luke, koje ćemo takođe organizovati u opštini Petrovac. ✅U periodu od 17.08. do 22.08. profesori sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke održaće predavanja sa sljedećim temama: poljoprivredna proizvodnja za potrebe tržišta i djelovanje individualnih poljoprivrednih proizvođača u okviru uspostavljanja lanaca vrijednosti, kao i pružanje usluga smještaja u seoskim domaćinstvima i izradu turističkih proizvoda. ✅Drugi dio obuka će se realizovati u saradnji sa Banja Luka College-om od 24.08. do 25.08. a teme se odnose na marketing u poljoprivredi i agroturizmu sa naglaskom na promociju i kanale prodaje. Podsjećamo da su naši kandidati u obavezi da dolaze na predavanja u skladu sa temom interesovanja.