Obavještenje o početku nove obuke u opštini Petrovac

Prilog sa obuke u Petrovcu
6 Augusta, 2020
Početak nove obuke u opštini Petrovac
10 Augusta, 2020
?Informacija o izvođenju novih obuka u opštini Petrovac
✅Obavještavamo naše kandidate sa prijavljenim mjestom boravka u opštinama Petrovac i Bosanski Petrovac da program novih obuka započinjemo u opštini Petrovac, u ponedjeljak, 10. avgusta sa početkom u 10 časova. Petodnevnu obuku u trajanju od 10 do 14 avgusta izvodićemo u sali Osnovne škole “Drinić” u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom i BlC-om iz Banje Luke. Vidimo se.