Prilog sa obuke u Šipovu

Prilog sa obuke u Ribniku
4 Augusta, 2020
Prilog sa obuke u Petrovcu
6 Augusta, 2020

U prilogu objavljujemo utiske sa prve obuke koju smo održali u opštini Šipovo.

https://www.facebook.com/103395661235278/videos/638561086775271