Promotivni materijal za korisnike projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”

Sastanak projektnog tima i pripreme za ljetnu škiolu
20 Jula, 2020
Najava održavanja prve obuke u opštini Petrovac
28 Jula, 2020

Nakon konsultacija sa našim donatorima polaznici našeg projekta će dobiti i promotivni paket, koji će sadržati promotivnu majicu, rokovnik, olovku, privjesak i kesu. Početkom iduće sedmice najavićemo i termine i mjesta održavanja obuka.