Nabavka računarske opreme

Obavještenje o terminima i satnicama održavanja info dana
30 Juna, 2020
Održani info dani u sklopu projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
3 Jula, 2020

Našim projektom “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao” je predviđeno uspostavljenje resurnog centra za podršku preduzetništvu u turizmu. U tu svrhu smo nabavili prenosni računar i multifunkcionalni uređaj (skener, printer i aparat za kopiranje) kako bismo pomogli našim korisnicima koji nemaju adekvatnu IT opremu u predstavljanju vlastite turističke ponude. Slijedi nabavka opreme za Poljoprivrednu zadrugu “Klekovača”.