SIYB metodologija obuke

Informisanje građana o realizaciji projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
23 Juna, 2020
Razvoj preduzetničkih ekosistema
25 Juna, 2020

Počinjemo sa pripremama i realizovanjem ljetne škole projekta. Naš trener će sa našim korisnicima projekta podijeliti znanja o osnovama preduzetništva koristeći sjajnu #SIYB metodologiju. Pratite nas! Uskoro Vam donosimo više informacija.