Pripremne aktivnosti na promotivnim materijalima

Sastanak članova projektnog tima putem Zoom platforme
13 Maja, 2020
Pripremne aktivnosti na aktiviranju elektronske platforme sajta
23 Juna, 2020

Pripremne aktivnosti projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao” sigurnim korakom idu naprijed. U prilogu ove objave nalaze se promotivni materijali, rađeni u saradnji sa našim dizajnerima i zvaničnim uputstvima naših donatora.