Pripremne aktivnosti na aktiviranju elektronske platforme sajta

Pripremne aktivnosti na promotivnim materijalima
23 Juna, 2020
Džingl projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
23 Juna, 2020

Ovih dana radi se i na novoj elektronskoj platformi sajta, koji će promovisati i usmjeravati naše potencijalne korisnike projekta o svim budućim aktivnostima na projektu. Naši posjetioci moći će da na jednom mjestu pronađu sve potrebne informacije o projektu, a isti će se vremenom nadograđivati. Uskoro očekujemo odobrenje sajta od naših donatora i njegovo online aktiviranje.