Nabavka foto-aparata

Džingl projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
23 Juna, 2020
Zvanično odobrenje sajta kartazaposao.com
23 Juna, 2020

Nabavka profesionalnog foto-aparata je predviđena radi pripreme materijala (fotografija) i izrade prezentacije turističke ponude projektnih korisnika. S obzirom da ciljni korisnici nemaju na raspolaganju ovakvu opremu, njima će se u okviru resurnog centra pomoći da predstave svoje smještajne kapacitete u seoskim domaćinstvima na profesionalni način. Opremom će rukovati osoba obučena za izradu fotografija. Foto-aparat će se koristiti i za dokumentovanje projektnih aktivnosti i promociju projektnih rezultata. Foto-reportaže će biti sastavni dio e-platforme i projektnog web sajta. Ovo nije jedina nabavka u okviru našeg projekta. Uskoro nas očekuju i nove nabavke o čemu ćemo Vas blagovremeno obavještavati.