Informisanje građana o realizaciji projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”

Najava info dana u sklopu projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”
23 Juna, 2020
SIYB metodologija obuke
23 Juna, 2020

Ovih dana članovi projektnog tima “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao” aktivno rade na promotivnom informisanju naših građana o realizaciji ovog projekta. Lijepljenjem promotivnog materijala u vidu plakata i malih brošura na frekventnim mjestima naših opština, građani će imati informacije o datumima info dana i rokom prijave, a više podataka o realizaciji projekta može se pronaći na našem sajtu @kartazaposao.com

Plakati su dostavljeni opštinama Petrovac, Bosanski Petrovac, Ribnik, kao i Šipovu i Jezeru. Podsjećamo i na info dane u sljedećim opstinama:

Bosanski Petrovac: 01.07.2020.
Ribnik: 02.07.2020.
Petrovac (Drinić): 03.07.2020.

Rok za prijave u nadležnim službama opština je do 20.07.2020.

Prijavite se, čekamo Vas.