Sastanak članova projektnog tima putem Zoom platforme

Četvrti po redu sastanak članova projektnog tima
30 Aprila, 2020
Pripremne aktivnosti na promotivnim materijalima
23 Juna, 2020

Članovi projektnog tima “Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao”, održali su sastanak 11.5.2020. putem Zoom platforme. Teme sastanka su bile razmatranje smjernica za izbor krajnjih korisnika projekta, kao i pripreme za sastanak sa donatorom, koji će se održati danas, takođe posredstvom Zoom aplikacije.